sjamaantrom_levensboom_roel_crabbé Annulatievoorwaarden en Huisregels Centrum Anam Cara

 

Annulatievoorwaarden

 

 

 

 • Al onze voorwaarden voor annulering zijn van toepassing vanaf het moment van aanmelding, ongeacht het moment van betaling. 

 • Wanneer het Anam Cara Centrum een cursus annuleert, ontvang je je inschrijvingsgeld integraal terug. Voor eventuele andere kosten kan het Anam Cara Centrum, noch de cursusbegeleiders aansprakelijk gesteld worden.

 • Als je zelf een cursus of aktiviteit annuleert, dan moet dat schriftelijk (e-mail, fax of brief). Telefonische of mondelingen annulaties zijn niet geldig.

   

  De cursist is bij aanvang dan de cursus de volledige deelnamevergoeding verschuldigd tenzij anders afgesproken en schriftelijk bevestigd.


  Bij het tussentijds stopzetten van de cursus, geschiedt in principe geen terugbetaling voor het niet gevolgde deel.  Kosten annulering:
  - Bij annulering tot 2 maanden vooraf betaal je geen annuleringskosten.

  - Bij annulering vanaf 2 maanden tot 3 weken vóór aanvang van de cursus betaal je 20% annuleringskosten.

  - Bij annulering vanaf 3 weken tot 7 werkdagen vóór de start betaal je 50% van het cursusbedrag.

  - Bij latere annulering of als je niet annuleert / niet komt opdagen, betaal je 100% van het cursusbedrag.

   

 • Vind je zelf iemand die je plaats kan innemen, dan betaal je enkel € 10 € als bijdrage in de administratiekosten. Een vervanger kan enkel aangebracht worden vóór de start van de cursus, na schriftelijk akkoord van het Anam Cara Centrum en is niet van toepassing op vervolgjaren in de opleidingen.

 • Het niet betalen van de deelnameprijs geldt nooit als annulering.

 • Zetfouten in prijzen en data in publicaties van het Anam Cara centrum of onze communicaties zowel online als offline, kunnen niet worden ingeroepen als argument voor annulering na de start van een cursus of voor een weigering om het werkelijke cursusbedrag te betalen.

 

 

 

Huisregels Anam Cara

 

Het niet naleven van onze huisregels zal leiden tot het stopzetten van je deelname.

 

 

 

In het centrum:

 

Het centrum is een veganistisch, drug- en alcoholvrij centrum. Als deelnemer respecteer je dit tijdens je verblijf, uit eerbied voor onze missie van ecologie en mededogen.

 

Alle alcohol en drugs zijn niet toegelaten. Alle deelnemers komen nuchter naar de aktiviteit.

 

Aparte dieetverzoeken wegens medische reden worden minimum 1 week op voorhand gemeld, zodat dit doorgegeven kan worden aan de cateraar. Dit betreft enkel plantaardige maaltijden.

 

Elke vorm van verbale of fysieke agressie of intimidatie is uitgesloten.

 

Indien je medische, psychologische of emotionele uitdagingen of beperkingen hebt ben je zelf verantwoordelijk dit voor te leggen aan de organisatie, ruim op voorhand. Het centrum, de eigenaars van de lokatie, noch de begeleiders kunnen aansprakelijk gesteld worden voor eender welke schade van welke aard dan ook.

 

Indien je deelneemt aan een zweethutritueel verklaar je door inschrijving dat je geen hart - en vaatziektes of epilepsie hebt, en je toestemming hebt van je arts om deel te nemen.

 

Voor aktiviteiten als ademwerk en vuurlopen, alsook all langere jaartrainingen, teken je bij de start de bijhorendende disclaimer.

 

 

Rondom het centrum:

 

Het Anam Cara centrum is gelegen aan een natuurgebied. Alle deelnemers zijn dus ook verantwoordelijk verantwoord en netjes om te gaan met de omliggende natuur en straten.

 

Parkeren is steeds aan de Kerk van Veerle-Heide, om overlast voor de straatbewoners te vermijden. Mensen die moeilijk te been zijn kunnen dit schriftelijk laten weten en in samenspraak met het centrum een oplossing vinden. Er word nooit bij buren in de straat geparkeerd.

 

Het centrum is gericht op meditatie en natuurbewustzijn. Er is altijd eerbied naar de buurtbewoners en er word nooit na 22u lawaai of luide muziek gemaakt.

 

 

 

 

 

 


-

   


Agenda

NOVEMBER
* Anam Cara Trancereis netwerk
* Individuele Healing consulten
23 Cosmic Serpent Medicine
24 Shamanic Practitioner 3e jaar supervisiedag- VOLZET
27-1 Shamanic Practitioner Mod 4 - VOLZET
DECEMBER
* Anam Cara Trancereis netwerk
* Individuele Healing consulten
7-8 Spirit in Klank Training- Module 2 - VOLZET
14-15 Healing Power - Spiritual Light training
17 Spirit Aktivatie
JANUARI
* Anam Cara Trancereis netwerk
* Individuele Healing consulten
14 Shamanic Practitioner Conference call 4 - VOLZET
18-19 Spirit in Klank Training- Module 3 - VOLZET
18-19 Reiki 1 Inwijding
21 Spirit Aktivatie
25-26 Basiscursus Sjamanisme - VOLZET
FEBRUARI
* Anam Cara Trancereis netwerk
* Individuele Healing consulten
1 Reiki 2 doorgroeidag
2 Deer Medicine doorgroeidag sjamanisme
4 Spirit Aktivatie
8-9 Reiki 1 Inwijding
15-16 Spirit in Klank Training- Module 4 - VOLZET
18 Spirit Aktivatie
19-23 Shamanic Practitioner Conference call 4 - VOLZET
MAART
* Anam Cara Trancereis netwerk
* Individuele Healing consulten
10 Spirit Aktivatie
14-15 Spirit Woman Jaartraining
21-22 Ceremonieel Transformatieweekend Lente-Equinox
21 Lente Vuurloopceremonie
22 Lente Vuurloopceremonie
24 Spirit Aktivatie
28-29 Drums of the Ancestors-training
GROTE TRAININGEN VANAF 2020
maart 2020 Spirit Woman - Jaartraining voor Vrouwen
april 2020 Sundoor Breathwork Training with Peggy Dylan
juni 2020 Sundoor INITIATION Training with Peggy Dylan
oktober 2020 Medicijnwiel Opleiding
mei 2021 Shamanic Practitioner opleiding
juni 2022 Firewalk Intructor Training with Peggy Dylan
>>> Volledige Agenda...


 

donaties_vzw_anam_cara

tell_a_frien_vzw_anam_cara