guaruro zaden gebruikt door sjamanen van de AmazoneGebeden van de Voorouders

"Over de Kracht van Ritueel & Gebed"- door Roel Crabbé

De voorouders zijn hier, in elk moment. Hun gebeden zijn vaak eeuwenoud en sommigen ervan richten zich tot ons. Ze nodigen ons uit ons hart te openen en hen te vervoegen, voor de zegen van al." - Roel Crabbé

Er zijn dit jaar 3 Voorouderaktiviteiten gepland:

>>> 27&28 Oktober 2018: "Ancestral Healing intensive": Sjamanistische training
>>> 2 November: Rituele Dans voor de Voorouders
>>> 3 November: Samhain Zweethutceremonie

 Video ter inspiratie: "De Kracht van de Voorouderstroom"

In deze video deelt Roel inzichten en ideeën om jezelf weer in lijn te brengen met de Vooruderstroom en het veld van "Zij die gaan komen". Roel nodigt uit dit weer deel te maken van je spirituele praktijk, zodat de kracht kan groeien voor jou en je leven.

 

 

Het was een koude herfstnacht. Ik bevond me op een krachtplaats in de natuur, waar ik een sterke verbinding ervaar met mijn voorouders. Het was een stille nacht en ik had een vuur gemaakt.

Het was zo’n moment in het leven dat alles lijkt samen te komen in dit één punt: een ritueel voor healing van mezelf en mijn voorouders, voor allen die nog zouden komen.


Ik deed dit ritueel midden in een periode van mijn leven dat ik een diepe wonde in mezelf aan het genezen was. Een wonde die in mijn voorouderlijn al vele generaties werd doorgegeven. Een wonde die ik aanvaard had met al mijn liefde, maar waarvan ik beslist had dat ze zou stoppen bij mij. Daarvoor was ik hier, alleen in de nacht.


rook van schimmen

Ik stond daar en riep mijn voorouders. De tranen rolden over mijn wangen. Ik voelde me kwetsbaar, maar vastbesloten. Boven de vlammen van het vuur was het alsof vage schimmen zich begonnen te tonen. Ik zag enkele figuren, waarachter nog meer figuren, en nog meer. Mijn hart vulde zich met een gigantisch ontzag en diep besef: ik stond oog in oog met mijn voorouders, oog in oog met ontelbare zielen. Voor het eerst besefte ik hoeveel zielen vóór mij het pad op aarde bewandeld hadden.


Dit besef bracht me in een soort van tijdloze ruimte: Enkel nog mijn voorouders en ik, oog in oog. Ik voelde hoe belangrijk het was mijn verbinding met de voorouders te eren, zoals vele leraars in het sjamanisme me hadden vertelt. M'n hart was open.


Ik sprak, mijn trillende stem gedragen door het knetteren van het vuur. Ik bedankte hen voor hun aanwezigheid en vertelde over mijn leven, mijn gezin en onze stralende dochter. Ik vertelde over de pijn en het verdriet dat ik enkele jaren geleden in mezelf gevonden had. Een wonde waarvan ik het bestaan vergeten was. Een stroom van mededogen vulde mij, terwijl ik voelde hoe deze pijn ook voor veel van hen bekend was.


Ik vertelde dat ik gekozen had om deze pijn niet langer door te geven in onze voorouderlijn. Dat ik gekozen had deze wonde in mezelf te genezen: voor mezelf, voor hen - mijn voorouders - en voor allen die nog zullen komen. Het was alsof niets anders meer bestond, alsof die keuze in me brandde als een onbewogen kaarsvlam, helder, recht, licht brengend, warm. Vanuit deze zee van figuren stroomde een diep gevoel van begrip naar me toe, van vredevolle verbondenheid. Het was alsof hun zegen door me heen stroomde en een zachte kracht sterk in me brandde. Ik bedankte voor hun stille zegen en bleef bij het vuur, in een vredevolle rust.


Sindsdien is mijn leven veranderd. Oog in oog staan met mijn voorouders heeft me diep geraakt. Het bracht me vrede en maakte dat mijn verbondenheid met hen zich enorm verdiepte. Als kind al sprak ik tot hen die me waren voorgegaan. Wanneer ik het moeilijk had vroeg ik om hulp, en steeds was er de diepe vrede die me dan omhulde, als een zachte mantel.

gebedsvlaggen in Ladakh

Het ritueel dat ik deed opende een nieuwe poort in mezelf en sindsdien spreken de voorouders vaak tot me in dromen en momenten van innerlijke stilte en gebed.


Ze komen met hun gebeden en zegeningen.


Ongeveer een maand geleden had ik een droom waarin ik opnieuw op deze plek oog in oog stond met deze zee van voorouderlijke wezens. In deze droom leek het alsof alles vloeibaar was. Ik begon te zweven over de zee van figuren, steeds verder. In de verte zag ik een figuur die zich oprichtte en me wenkte. Hij liet weten dat hij me gezocht had.


Hij herinnerde me aan mijn ritueel. Zijn woorden van dank raakten me diep. Hij wou me iets leren en vertelde over de verbondenheid die we hebben met allen in de voorouderlijn: Wanneer ik mijn wonden genees, genezen de voorouders mee. Wanneer er genezing is in het voorouderveld, werkt dit door in mij en al diegene die nog zullen komen. Zijn woorden waren klaar en helder.


Hij keek recht in mijn ogen en noemde me ‘Voorouder’. Hij glimlachte.


In zijn hand had hij een object. Hij richtte het omhoog en het was alsof een vreugdevolle vrede hem vervulde en steeds groter werd. Hij sprak een gebed tot het licht in alle harten in de voorouderlijn. Hij zegende iedereen. Het object in zijn handen veranderde en nam de vorm aan van enkele persoonlijke instrumenten en krachtobjecten waar ik mee bid en werk.


Het was alsof zijn gebed doorheen deze objecten schitterde, als de stralen van een lichtbaken op een mistige nacht.


Zijn gebed was erg sterk en bleef groeien in kracht. Het was alsof deze kracht binnenin mij een vuur aanwakkerde. Ik begon weer achteruit te zweven, in de richting van waar ik initieel voor de voorouders had gestaan. Terwijl ik zweefde zag ik in de immense zee van zielen overal lichtpunten verschijnen. Ik zag de gebeden die doorheen de tijden door vele voorouders gesproken waren. Gebeden voor zij die waren voorgegaan, gebeden voor zij die zouden komen, gebeden voor al.

open gebeden

De lichtpunten in deze figuren werden groter, en net zoals mijn leraar, richtten ze zich op. Hun gebeden verbonden zich met elkaar, als één, krachtig gebed. Hun ogen, harten en stem schitterden als een helder, vreugdevol licht. Het licht dat aanvankelijk begon als verschillende punten in een groot veld, begon zich nu te verspreiden en te verbinden met de andere lichtbronnen in de voorouderlijn.Ik bevond me weer op de plek waar ik vertrok, alleen stond ik nu niet meer naar de voorouders gericht, maar mee in hun rij. Met achter mij deze gigantische zee van zielen. Mijn hand richtte zich hoog naar de hemel en schitterde. Net zoals bij mijn leraar, zag ik de objecten in mijn hand van vorm veranderen. Ik voelde me dankbaar dat ze bij me waren, of beter, dat ze bij ons waren. Een grote vreugde nam me over, terwijl een prachtig gebed door mijn hele wezen stroomde. Een gebed dat alle schoonheid eerde. Een gebed dat alle wonden koesterde. Een gebed waarin mijn ogen zich openden en zagen dat diepe vrede ons allen vond. Eén voor één, stap voor stap.


Er is veel gebeurd sinds die droom en vele dromen volgden. Mijn leraar komt nog vaak naar me toe en lacht zijn warme lach.


Zijn glimlach vult me steeds opnieuw met die vrede, als een diepe opluchting. Hij leert me te rusten in de keuze voor vrede, in de keuze voor heelheid. Hij leert me alles in de zee van geschiedenis en verhalen te omarmen in deze vrede. En vaak is het alsof zijn gebed door me stroomt.

rivier als een gebed van zegen

En elke keer dat ik deze zee van voorouders zie wordt het licht groter. Steeds meer staan recht en het gebed vult ons allen met die o zo kostbare vrede.


Dit is misschien wel een van de grootste lessen die het leven me bracht: dat we, te midden van alle dingen die door ons en ons leven stromen, kunnen rusten in het gebed. Een gebed dat ons vervult van een prachtige nederigheid en diepe dankbaarheid voor de ene, mooie kracht. Een gebed voor vrede, dat ons optilt en alles omarmd, zoals het is.


In liefde,

 

 

 

© Roel Crabbé - 2008

 

Video ter inspiratie: "Healing in het Licht van de Voorouders."

'Healing in het Licht van de Voorouders' is een sjamanistische meditatie waarin je geleid wordt om een persoonlijk thema te transformeren voor jezelf en voor het voorouderveld. Je werkt hiervoor met de kracht van licht en het licht van de voorouders

 

 

 

 

 

>>> Roel begeleid samen met Griet in de periode van Allerheiligen Allerzielen een Voorouder-Healing workshop waarin het weken met Ancestral Healing centraal staat: "Ancestral Healing" Intensive.

 

 

 

Roel begeleidt de Basiscursus Sjamanisme, alsook vele losse workshops en trainigen in sjamanisme, het werken met de Sjamaantrom, Klankhealing rituelen en Zweethutceremonies

Hieronder kan je een overzicht vinden van zijn artikels over Sjamanisme, de workshops Sjamanisme en artikels over Sjamanisme die verschenen op de Anam Cara Blog. 

>>> Overzicht van de Sjamanisme Artikels

     

>>> Elementen van het Sjamanisme

>>> De Wereld van de Sjamaan

>>> Sjamanisme Wereldwijd

>>> Hedendaags Sjamanisme

>>> Sjamanisme: Het Ontwaken van de Medicijnmensen

>>> Sjamanisme: Onze Benadering

>>> Gebeden van de Voorouders

>>> Herinnering van het Heilige

>>> De Kracht van het Gebed en de Cirkel in het Sjamanisme

>>> De Roep van de Sjamaan

 

 

>>> Overzicht van de Workshops en Trainingen Sjamanisme

 

 

>>> Overzicht van de Sjamanisme Artikels op de Anam Cara Blog


   


"Ik stond daar en keek naar m'n voorouders, ontelbaar veel gezichten, een eindeloze zee van Zielen.

Oog in oog met hen, stilte. Enkel nog mijn gebed voor vrede, diepe vrede.
En het gebed werd beantwoord, door ontelbaar veel gebeden...

De zegen van de Voorouders."

Roel Crabbé

 

donaties_vzw_anam_cara

tell_a_frien_vzw_anam_cara