Steenarend Sjamanentrom - Roel CrabbéDe Trom als Genezer

"Genezende Kwaliteiten van de Sjamanentrom"
- door Roel Crabbé

"The three birthed the drum so that we and Spirit could speak with common tongue" - E. Bonnie Devlin

De sjamaantrom is voor velen die met klankhealing of het sjamanisme werken één van de meest geliefkoosde instrumenten. De trom heeft een enorme kracht die mensen op een zachte manier draagt. Keer op keer zien we hoe mensen na het ervaren van de helende kracht van de sjamanentrom hernieuwd naar hun leven en de wereld kunnen kijken. Niet voor niets wordt de trom dan ook vaak beschouwd als een wijze 'grootmoeder'.


Er is de laatste decennia behoorlijk veel wetenschappelijk en medisch onderzoek gedaan naar de genezende kwaliteiten van de trom. En in het bijzonder naar de effecten van het monotone ritme dat sjamanen gebruiken voor genezing, healing, divinatie en trance.


De reden waarom dit monotone ritme, van doorgaans 180 tot 220 slagen per minuut, al eeuwen gebruikt wordt voor healing is samen te vatten in één woord: trance. En in tegenstelling tot wat de meeste mensen denken is trance inherent aan ons bestaan. Iedereen ervaart dagelijks toestanden van lichte trance, al is dit vaak onbewust.


Het monotone ritme balanceert de hersengolven en brengt een diepe ontspanning. De Alpha en Theta golven, die geassocieerd zijn met diepe ontspanning, verhoogde informatieopname, creativiteit en toegang tot de droomwereld, worden sterker. De Beta golven, die verbonden zijn met het waakbewustzijn, maar ook stress en angst, verminderen in kracht. Een bewust en gericht gebruik van lichte tot diepere trance is voeding voor het lichaam en maakt diens genezende kracht wakker.


Door het werken met de sjamanentrom wordt het immuunsysteem aktiever, stress smelt weg en de stroom van inspiratie en creativiteit wordt groter. Studies met kankerpatiënten tonen aan dat zelfs een korte tromsessie van tien minuten een grote impact heeft op de zelfgenezende kracht van het lichaam. Niet alleen kwamen deze mensen in een diepere ontspanning en overgave die hen hielpen de emotionele druk van hun situatie beter te kunnen hanteren, ook waren er fysieke gevolgen, zoals een grote toename van de kankerwerende cellen.


Het effect van de sjamanentrom werd ook bij andere doelgroepen onderzocht: mensen met het Down syndroom, Alzheimer, zware vormen van autisme en dementie, alsook bij mensen die in een psychologische crisis zaten. Elk van deze studies wijst uit dat het werken met de trom ontspanning brengt, stress uit het lichaam loslaat, de zelfgenezende systemen van het lichaam stimuleert en een balancerend en genezend effect heeft op de menselijke geest.


De trom is een ware genezer. Een besef dat diepgeworteld zit in het mens-zijn en bij de oorspronkelijke volkeren bewust werd aangewend door de gemeenschap en zeker door de sjamaan. Wanneer iemand zich werkelijk opent voor de trom, ervaart die dat, bewust of onbewust. Steeds opnieuw vertellen mensen na een klankhealing hoe de sjamanentrom hen zo raakte en droeg. De trom geneest en opent ons voor de stroom van welzijn.De genezing door bewustzijn en ziel.


Sjamanentrom Roel Crabbé

Een diepere dimensie van de trom als genezer is het werk dat verricht kan worden in de zielendimensie. Vanuit de ervaring dat alles bezield is, kan de sjamaan een sterke verbinding ontwikkelen met de ziel van de trom. Het is in de beleving van de sjamaan niet het eenvoudig trillen van geluidsgolven dat geneest,... neen, het is de ziel die geneest.


In de wereld van de sjamaan is niets onbezield, dus ook klanken niet. Alles is bezield. Het is het zielencontact tussen de trom en de sjamaan dat zich richt op genezing. In de stilte van hart en geest roept de sjamaan tot de trom en de trom tot de sjamaan. Beiden gaan op in elkaar en zo kan het ware helende werk beginnen.Zo is bewustzijn de sleutel tot genezing en de sjamanentrom, in al haar eenvoud, een wijze gids die ons bij de hand neemt naar die plek waar we kunnen thuiskomen en waar heelheid zegeviert.


Om die reden komen we maandelijks samen in trommelcirkels, om in alle eenvoud als één te trommen en ons te openen voor deze dragende, helende kracht. Om samen de harten te verbinden en in harmonie ons gebed te trommen, als een gedeelde keuze voor liefde.


Roel

© Roel Crabbé - 2008

 

 

Roel begeleidt de Basiscursus Sjamanisme, alsook vele losse workshops en trainingen in sjamanisme, het werken met de Sjamaantrom, Klankhealing rituelen en Zweethutceremonies

Hieronder kan je een overzicht vinden van zijn artikels over de Sjamaantrom, de workshops Maak je eigen Sjamaantrom en Maandelijkse Tromcirkels.

Enkele van zijn Handgemaakte Sjamaantroms kan je vinden in de Anam Cara Shop.


 

>>> Overzicht van de Artikels over de Sjamanentrom

     

>>> De Trom: Paard van de Sjamaan

>>> De Genezende Kracht van de Sjamanentrom

>>> Beelden van Kracht: Beschilderen van de Sjamaantrom

 

 

>>> Overzicht van de Aktiviteiten met de Sjamanistische Trom

     

>>> "Maak je eigen Sjamaantrom"

>>> Trommelen voor Moeder Aarde

 

 

donaties_vzw_anam_cara

tell_a_frien_vzw_anam_cara